Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

DPS "Szarotka" w Lubinie
DPS "Szarotka" w Lubinie

lubiński
Lubin
Lubin
ul. Sybiraków 13
59-300
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - Miasto Lubin.

14.12.2012