Aktualnie znajdujesz się na:

Jednostki Pomocy Społecznej

filia DPS w Jaworze
filia DPS w Jaworze

jaworski
Wądroże Wielkie
Mierczyce
34
59-430
Typ placówki - dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiot prowadzący - powiat jaworski.

14.12.2012