Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2019

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wojewoda Dolnośląski ogłasza:

Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Pisma informujące o rozpatrzeniu przez Komisję zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie, w zakresie oceny merytorycznej, zostaną w dniu dzisiejszym tj. 30 listopada 2018 r. przekazane za pośrednictwem platformy ePUAP.

liczba wejść: 3065