Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej

Regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem

liczba wejść: 4839