Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Akty prawne

Akty prawne

•    Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 2094 z późn. zm.),
•    Ustawa z dnia 19 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1827 z późn.zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr187, poz.1330),
•    Traktat o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 90, poz. 864),
•    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn.zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015r., poz. 543),
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 
     (t.j. Dz. U. z 2015r.,poz. 97 z późn.zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
     (Dz. U. z 2015r., poz. 588 z późn.zm.),
•    Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015 r., poz. 6061),
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca  (Dz. U. z 2013r., poz. 1644),
•    Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn.zm.).

 

liczba wejść: 37402