Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Konkurs Projekt Socjalny dla Rodziny

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza ogólnopolski konkurs dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej pn. „Projekt socjalny dla rodziny”. Celem Konkursu jest wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej, projektów socjalnych, w których działania były ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty socjalne zrealizowane w latach 2016-2017 i rozliczone nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Projekty na Konkurs należy przesyłać, za pośrednictwem kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej, w którym realizowany był projekt do dnia 15 sierpnia 2019 r. na adres Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydział dokona oceny formalnej i merytorycznej wszystkich nadesłanych projektów nie później niż do dnia 29 sierpnia 2019 r. i przekaże do Ministerstwa maksymalnie trzy formularze zgłoszenia projektów, które otrzymały najwyższą ocenę, wraz z opisami realizacji tych projektów.

Szczegóły dot. Konkursu znajdują się na stronie MRPiPS

liczba wejść: 1387