Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program Asystent Rodziny na rok 2016 - II edycja

W dniu 25 lipca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Pełna informacja na temat Programu znajduje się pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2016/ogloszenie-program-asystent-rodziny-2016-ii-edycja/

Ponadto informujemy, że tabelę zapotrzebowania na środki w ramach Programu należy przesłać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 08 sierpnia 2016 r. na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl.

Tabelę zapotrzebowania należy złożyć również w formie papierowej w podanym wyżej terminie na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

W przypadku przesłania wersji papierowej pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

liczba wejść: 5062