Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

01 lutego 2016

Kwalifikacja wojskowa 2016

Od 1 lutego 2016 r. rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Na terenie województwa dolnośląskiego przed Powiatowe Komisje Lekarskie zostanie wezwanych około 14,5 tysiąca mężczyzn rocznika 1997, około 3,5 tysiąca mężczyzn rocznika starszego (1992 – 1996) oraz około 100 kobiet.

Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej co roku jest określany w rozporządzeniu szefów MON i MSWiA. W 2016 r. datę jej rozpoczęcia wyznaczono na dzień 1 lutego a zakończenia na dzień 29 kwietnia  bieżącego roku.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana będzie we współpracy Wojewody Dolnośląskiego i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, przy udziale Wojskowych Komendantów Uzupełnień, Starostów (Prezydentów Miasta na prawach powiatów), przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zdolność do czynnej służby wojskowej w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego będzie określać 31 Powiatowych Komisji Lekarskich obejmujących swoją właściwością miejscową powiaty, na terenie których komisje mają siedziby.

Każdy zgłaszający się przed komisję lekarską po określeniu kategorii zdrowia otrzymuje wojskowy dokument tożsamości. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba przenoszona jest do rezerwy, a stosunek do służby wojskowej jest traktowany jako uregulowany.    

Nadzór nad działalnością Powiatowych Komisji Lekarskich województwa dolnośląskiego sprawuje Wojewódzka Komisja Lekarska we Wrocławiu, która jako organ II instancji rozpatrywać będzie ewentualne odwołania od orzeczeń Powiatowych Komisji Lekarskich.