Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 września 2021

Trwa konkurs "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt"

10 września ruszyła 2. edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". Konkurs skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu.

Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. Łącznie w tej edycji przydzielonych zostanie aż 12 nagród dla samorządów:

 • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców,
 • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników urzędów.

Osteteczny termin przyjmowania zgłoszeń - 28 września 2021 r.

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu.

 • konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” - konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”
  konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”
 • Miasto z klimatem - Miasto z klimatem
  Miasto z klimatem
 • Sfinansowano ze środków NFOŚiGW - Sfinansowano ze środków NFOŚiGW
  Sfinansowano ze środków NFOŚiGW