Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 kwietnia 2021

MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wziął udział w spotkaniu ekspercko-konsultacyjnym "O godnej pracy migrantów i uchodźców w regionie dolnośląskim". Spotkanie organizowane było przez Federację Przedsiębiorców Polskich – Lidera projektu MIGRIGHT oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) oraz Confederation of Norwegian Enterprise (NHO). Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie dolnośląskim. Wspólna dyskusja pozwoliła zidentyfikować najważniejsze wyzwania związane z godną pracą cudzoziemców w województwie dolnośląskim oraz zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami prowadzącymi do polepszenia sytuacji w tym obszarze.

  • Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce - Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce
    Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce