Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 lipca 2020

Wizyta Wojewody Dolnośląskiego w Trzebnicy

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski przebywał z wizytą w Trzebnicy, podczas której wziął udział w briefingu prasowym, dotyczącym planu inwestycyjnego "Małej Obwodnicy Trzebnicy", która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica - Milicz - Toruń, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica - Milicz - Toruń, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. 

  • Wojewoda Dolnośląski podczas wizyty w Trzebnicy - Wojewoda Dolnośląski podczas wizyty w Trzebnicy
    Wojewoda Dolnośląski podczas wizyty w Trzebnicy