Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewoda

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi instytucjami działającymi w regionie. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym prawem). Wojewoda reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa.

Wojewoda realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokładne zadania Wojewody precyzuje Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wojewoda Dolnośląski

Tomasz Smolarz

 

Wojewoda w gabinecie na tle flagi Polski i Unii Europejskiej

 

Pokój: 1016
e-mail: wojsekr@duw.pl

 

Spotkania z wojewodą odbywają się we wtorki,  w godzinach od 14.00 do 16.00,

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu; telefon kontaktowy: 71- 340 66 29

 

   

Życiorys - Tomasz Smolarz

Data urodzenia:       6 sierpnia 1966 r.

Wykształcenie :

1992 – absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek  - budownictwo lądowe

Doświadczenie zawodowe:

1992-1998 - inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie,

1998-2002 - wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie,

2002-2007 - zastępca burmistrza Dzierżoniowa.

2007-2014 - Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji - członek Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Skarbu Państwa, Komisji Infrastruktury i Komisji Gospodarki.

Działalność społeczna:

Członek wielu organizacji społecznych, min.:

 - Obywatelskiego Bloku Samorządowego,

 - MZKS Żagiew Dzierżoniów,

 - Stowarzyszenia na rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła pw. Św. Jerzego,

 - Związku Kynologicznego,

 - Stowarzyszenia Wielka Sowa,

 - Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa,

 - Członek Rady Nadzorczej Fundacji Salus ProFamilia.

 

 

liczba wejść: 146739