Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2016

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2016 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2016 roku zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015  z dnia 8 września 2015r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadań

Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorilnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych.

liczba wejść: 4352