Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewoda

Wojewoda

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi instytucjami działającymi w regionie. Wojewoda Paweł Hreniak w 2016 roku zarządza budżetem w wysokości ponad 3 mld zł. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym prawem). Wojewoda reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa.

Wojewoda realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokładne zadania Wojewody precyzuje Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak

 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Pokój: 1016

tel. 71 340 63 01

e-mail: wojsekr@duw.pl

 

Życiorys

Rok urodzenia:   1979

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, studia podyplomowe – Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, magister ekonomii, specjalizacja: Ekonomia Menadżerska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, studia podyplomowe – Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Praktyka Zarządzania Projektami Unijnymi

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Społecznych, magister politologii, specjalizacja: Administracja Publiczna

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor biura Eurodeputowanego  

Dyrektor biura poselskiego, Sejm RP VI kadencji

Doradca Wojewody Dolnośląskiego 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KGHM CUPRUM Spółka z o.o. Centrum Badawczo Rozwojowe

Asystent Eurodeputowanego, Parlament Europejski VI kadencja

Działalność publiczna:

Przewodniczący Klubu Radych PiS w Sejmiku Dolnośląskim, radny wojewódzki III, IV i V kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Rewizyjnej

Przewodniczył pracom nad programem Solidarny Dolny Śląsk

Inicjator sesji nadzwyczajnych w Sejmiku Województwa dotyczących m.in.: ubóstwa na Dolnym Śląsku, programu zdrowotnego oraz ochrony przeciwpowodziowej w naszym regionie

Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, członek Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciel samorządu w Regionalnym Forum Terytorialnym

Członek władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości (Rada Polityczna PiS)

Szef regionalnej kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego (2005) i Jarosława Kaczyńskiego (2010). Związany z Prawem i Sprawiedliwością od momentu powstania.

Rodzina:

żonaty, dwójka dzieci

liczba wejść: 339697