Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewoda

Wojewoda

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi instytucjami działającymi w regionie. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym prawem). Wojewoda reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa.

Wojewoda realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokładne zadania Wojewody precyzuje Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

  Wojewoda Dolnośląski

Jarosław Obremski

 

pokój: 1016

tel. 71 340 66 28

e-mail: wojsekr@duw.pl

 

 

 

Jarosław Obremski urodził się w 1962 roku we Wrocławiu. W latach 80-tych był związany z wrocławską opozycją antykomunistyczną. Działał w strukturach podziemnej Solidarności.

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów pracował naukowo w Katedrze Chemii Nieorganicznej Akademii Ekonomicznej. W 1990 roku został wybrany na radnego wrocławskiej Rady Miejskiej, w której w latach 1998–2001 zajmował stanowisko przewodniczącego. W okresie 1994–98 był delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Wrocławskiego.Jako członek Zarządu Miasta był odpowiedzialny m.in. za oświatę, utworzenie i rozwój wrocławskiego Portu Lotniczego oraz organizację Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, za którą otrzymał z rąk Papieża Jana Pawła II order Pro Ecclesia et Pontifice.

W latach 2001-2011 był Wiceprezydentem Wrocławia. Zajmował się kulturą, edukacją i opieką społeczną. W okresie 2001- 2005 zasiadał w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 2001 roku jest członkiem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego.

W 2011 roku został wybrany i rozpoczął swoją pierwszą kadencję jako Senator RP, do którego startował z obywatelskiego ruchu Obywatele do Senatu. W kolejnych wyborach do Senatu uzyskał od Wrocławian blisko 90 tysięcy głosów. W tej kadencji swoją uwagę poświęcał sprawom międzynarodowym, m.in. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, był także reprezentantem Parlamentu RP do Rady Europy.

W grudniu 2019 objął urząd Wojewody Dolnośląskiego.

 

liczba wejść: 722856