Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewoda

Wojewoda

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jest odpowiedzialny za wdrażanie i wprowadzanie w regionie programów rządowych oraz nadzór nad rządowymi instytucjami działającymi w regionie. Wojewoda Paweł Hreniak zarządza budżetem w wysokości ponad 4 mld zł. Prowadzi także nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów (czy decyzje podejmowane przez władze samorządowe województwa są zgodne z obowiązującym prawem). Wojewoda reprezentuje także w danym regionie Skarb Państwa.

Wojewoda realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokładne zadania Wojewody precyzuje Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wojewoda Dolnośląski

Paweł Hreniak

 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

Pokój: 1016

tel. 71 340 63 01

e-mail: wojsekr@duw.pl

 

Życiorys

Rok urodzenia:   1979

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, studia podyplomowe – Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, magister ekonomii, specjalizacja: Ekonomia Menadżerska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, studia podyplomowe – Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Praktyka Zarządzania Projektami Unijnymi

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Społecznych, magister politologii, specjalizacja: Administracja Publiczna

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor biura Eurodeputowanego  

Dyrektor biura poselskiego, Sejm RP VI kadencji

Doradca Wojewody Dolnośląskiego 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KGHM CUPRUM Spółka z o.o. Centrum Badawczo Rozwojowe

Asystent Eurodeputowanego, Parlament Europejski VI kadencja

Pełnione funkcje:

- członek Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego, Zespół pomocniczy rady Ministrów

- członek Konwentu Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ( od maja 2016)

- członek Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (od maja 2016)

- członek Rady Kuratorów Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu ( od stycznia 2016)

- członek Konwentu Politechniki Wrocławskiej

- członek Komitetu Sterującego „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” ( od grudnia 2015)

- przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ( od stycznia 2019)

- przewodniczący Rady Programowej OHP (od maja 2016)

- członek fundacji Polska Miedź

- członek Senatu Politechniki Wrocławskiej

- członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

- członek Regionalnego Forum Terytorialnego (od maja 2015)

- członek Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy (od stycznia 2015)

- wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ( od stycznia 2011)

- członek Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (od stycznia 2011)

- członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ( od stycznia 2011)

- członek grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dla Województwa Dolnośląskiego powołanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

- członek Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego

- koordynator Dolnośląskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 z ramienia Wojewody Dolnośląskiego

- członek Komitetu Organizacyjnego EURO 2012

- członek Społecznej Rady Gospodarczej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego

Działalność publiczna:

Przewodniczący Klubu Radych PiS w Sejmiku Dolnośląskim, radny wojewódzki III, IV i V kadencji, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Rewizyjnej

Przewodniczył pracom nad programem Solidarny Dolny Śląsk

Inicjator sesji nadzwyczajnych w Sejmiku Województwa dotyczących m.in.: ubóstwa na Dolnym Śląsku, programu zdrowotnego oraz ochrony przeciwpowodziowej w naszym regionie

Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, członek Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciel samorządu w Regionalnym Forum Terytorialnym

Członek władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości (Rada Polityczna PiS)

Szef regionalnej kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego (2005) i Jarosława Kaczyńskiego (2010). Związany z Prawem i Sprawiedliwością od momentu powstania.

Odznaczenia:

Medal Pro Patria przyznany przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Odznaka "Zasłużony dla Służby Celnej" przyznany przez Ministra Rozwoju i Finansów

Srebrna odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Odznaka za Zasługi w Pracy Penitencjarnej

Rodzina:

żonaty, dwójka dzieci

liczba wejść: 402821