Aktualnie znajdujesz się na:

Wicewojewoda

Wicewojewoda

 

Wicewojewoda Dolnośląski 

Kamil Krzysztof Zieliński 

 

Wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński siedzący przy biurku.

 

pokój 1220 

tel.: 71 340 64 55

e-mail: wicewojsekr@duw.pl
 

 

Życiorys 

Rok urodzenia:   1983

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – studia doktoranckie – Wydział Nauk Ekonomicznych, doktorant w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Uniwersytet Warszawski – studia podyplomowe – Instytut Polityki Społecznej – specjalność: Zarządzanie Gospodarką Społeczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  -  specjalność: Analiza Ekonomiczna

Metropolitarne Studium Organistowskie we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu zielonogórskiego, doradca biznesowy i marketingowy

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, konsultant ds. pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi

Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej – Zarządzanie Podmiotem Gospodarki Społecznej, Planowanie Strategiczne

Prezes Zarządu Spółki Socjalnej Osób Prawnych – Komputery, Grafika, Branding

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości - ekspert ds. ekonomicznych

Wyższa Szkoła Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi, ZOD w Świdnicy – Makro i Mikroekonomia

Doradca Finansowy w Biurze Porad Obywatelskich

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze  - Ekonomika i Polityka Transportowa, Ekonomika i Polityka Przemysłowa, Restrukturyzacja Przedsiębiorstw, Analiza Ekonomiczna, Zarządzanie Operacyjne

Autor i Realizator projektów finansowych z UE (POKL, POIG, RPO) oraz ze środków  programów operacyjnych krajowych

Działalność publiczna:

Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Fundator Fundacji Lubuska Inicjatywa Pozarządowa

Członek Rady Konsultacyjno – Doradczej Pallotyńskiego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu

Wolontariusz w organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rodzina:

żona Iwona, syn Kamil, córki Florentyna i Jaśmina 

liczba wejść: 92397