Aktualnie znajdujesz się na:

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 01.03.2019 R - 31.03.2019 R.

WAŻNY KOMUNIKAT !!!!

SKIEROWANIA DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO  BĘDĄ WYSTAWIANE W SYSTEMIE SMK (WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ) W OKRESIE OD 1 DO 30 KWIETNIA.

W CELU  WYDANIA SKIEROWANIA W SMK , LEKARZE ZAKWALIFIKOWANI, KTÓRZY NIE ZAŁĄCZYLI DO WNIOSKU SCANU PEŁNEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PROSZENI SĄ O  WYSŁANIE SCANU PWZ NA ADRES MAILOWY ksztalcenie@duw.pl - w tytule wpisz PWZ, dziedzinę na którą złożyłeś wniosek, imię i nazwisko - W TERMINIE DO 15.04.2019 r.

 

Lekarze którzy otrzymali zgodę wstepną  Komendanta 4 WSK z Polikliniką we Wrocławiu proszenI są  o dostarczanie jej w formie pisemnej do DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO - ODDZIAŁ WYŻSZYCH KADR MEDYCZNYCH.  

 

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OBLICZANIA WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

W związku ze zmianą przepisów (par.5 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów) oraz pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 12.03.2013 r. w bieżącym postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania wynosi:

  • w trybie rezydenckim - 200 punktów za LEP/LEK lub LDEP/LDEK
  • w trybie pozarezydenckim - 220 punktów, w tym:

200 punktów za LEP/LEK lub LDEP/LDEK, egzamin specjalizacyjny I/II stopnia, PES

20 punktów dodatkowych

 

W przypadku LEP/LEK lub LDEP/LDEK uwzględniano maksymalny wynik możliwy do uzyskania ustalony przez CEM w Łodzi odrębnie dla każdego egzaminu.    

                                     

wyniki postepowania kwalifikacyjnego 01.03.2019 r. - 31.03.2019 r. - REZYDENTURY

wyniki postępowania kwalifikacyjnego 01.03.2019 r - 31.03.2019 r. - POZAREZYDENCKIE

 

                   MIEJSCA DODATKOWE 31.05.2019 r.

wyniki dodatkowego postępowania konkursowego - MIEJSCA REZYDENCKIE

wyniki dodatkowego postępowania konkursowego - MIEJSCA POZAREZYDENCKIE

 


liczba wejść: 171478