Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalności

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania

I. Wykaz specjalizacji lekarskich

 

L.p.

 

 

Specjalizacja

 

Moduł jednolity

i minimalny czas jego trwania

Moduł

podstawowy i czas jego trwania lub wymagana specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

Moduł specjalistyczny

i minimalny czas jego trwania

Łączny minimalny czas trwania

szkolenia specjalizacyjnego

1

2

3

4

5

6

1.

Alergologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Alergologia – 2 lata

 

5 lat

2.

Anestezjologia

i intensywna terapia

Anestezjologia

i intensywna terapia – 6 lat

6 lat

3.

Angiologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Angiologia – 2 lata

5 lat

4.

Audiologia

i foniatria

Otorynolaryngologia – 2 lata

Audiologia

i foniatria – 3 lata

5 lat

5.

Balneologia

i medycyna fizykalna

Choroby wewnętrzne – 3 lata

 

Balneologia

i medycyna fizykalna – 2 lata

5 lat

6.

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia dziecięca – 4 lata

6 lat

7.

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia klatki piersiowej – 4 lata

6 lat

8.

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia naczyniowa – 4 lata

6 lat

9.

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia ogólna – 4 lata

6 lat

10.

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia ogólnej – 2 lata

Chirurgia onkologiczna – 4 lata

6 lat

11.

Chirurgia plastyczna

Chirurgia ogólna – 2 lata

Chirurgia plastyczna – 4 lata

6 lat

12.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo- twarzowa – 6 lat

6 lat

13.

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Choroby płuc – 2 lata

5 lat

14.

Choroby płuc dzieci

Pediatria – 3 lata

Choroby płuc dzieci – 2 lata

5 lat

15.

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Choroby wewnętrzne – 2 lata

5 lat

16.

Choroby zakaźne

Choroby zakaźne – 5 lat

5 lat

17.

Dermatologia

i wenerologia

Dermatologia

i wenerologia – 5 lat

5 lat

18.

Diabetologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Diabetologia – 2 lata

5 lat

19.

Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna – 5 lat

5 lat

20.

Endokrynologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Endokrynologia – 2 lata

5 lat

21.

Endokrynologia ginekologiczna

i rozrodczość

Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie położnictwa

i ginekologii – 5 lat

Endokrynologia ginekologiczna

i rozrodczość – 2 lata

7 lat

22.

Endokrynologia

i diabetologia dziecięca

Pediatria – 3 lata

Endokrynologia

i diabetologia dziecięca – 2 lata

5 lat

23.

Epidemiologia

Epidemiologia – 4 lata

4 lata

24.

Farmakologia kliniczna

Farmakologia kliniczna – 4 lata

4 lata

25.

Gastroenterologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Gastroenterologia – 3 lata

6 lat

26.

Gastroenterologia dziecięca

Pediatria – 3 lata

Gastroenterologia dziecięca – 3 lata

6 lat

27.

Genetyka kliniczna

Genetyka kliniczna – 4 lata

4 lata

28.

Geriatria

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Geriatria – 2 lata

 

5 lat

29.

Ginekologia onkologiczna

Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie położnictwa

i ginekologii – 5 lat

Ginekologia onkologiczna – 2 lata

7 lat

30.

Hematologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Hematologia – 3 lata

6 lat

31.

Hipertensjologia

Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej lub pediatrii – 5 lat

Hipertensjologia – 2 lata

7 lat

32.

Immunologia kliniczna

Choroby wewnętrzne – 3 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunologia kliniczna – 2 lata

5 lat

33.

Intensywna terapia

Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie

chirurgii dziecięcej,

chirurgii klatki

  piersiowej,

chirurgii

 naczyniowej,

chirurgii ogólnej,

chirurgii

onkologicznej,

chorób płuc,

chorób płuc dzieci,

chorób

  wewnętrznych,

chorób zakaźnych,

kardiologii,

kardiologii

  dziecięcej,

nefrologii,

nefrologii

  dziecięcej,

neonatologii,

neurochirurgii,

neurologii,

neurologii

  dziecięcej,

pediatrii lub

toksykologii

  klinicznej – 5–6 lat

Intensywna terapia – 2 lata

7–8 lat

34.

Kardiochirurgia

 

Kardiochirurgia – 6 lat

 

6 lat

35.

Kardiologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Kardiologia – 3 lata

6 lat

36.

Kardiologia dziecięca

Pediatria – 3 lata

Kardiologia dziecięca – 2 lata

5 lat

37.

Medycyna lotnicza

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna lotnicza – 2 lata

5 lat

38.

Medycyna morska

i tropikalna

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna morska

i tropikalna – 2 lata

5 lat

39.

Medycyna nuklearna

Medycyna nuklearna – 5 lat

5 lat

40.

Medycyna paliatywna

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna paliatywna – 2 lata

5 lat

41.

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Medycyna pracy – 2 lata

5 lat

42.

Medycyna ratunkowa

Medycyna ratunkowa – 5 lat

 

5 lat

43.

Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna – 4 lata

4 lata

44.

Medycyna sądowa

Medycyna sądowa – 5 lat

5 lat

45.

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa – 5 lat

5 lat

46.

Mikrobiologia lekarska

Mikrobiologia lekarska – 4 lata

4 lata

47.

Nefrologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Nefrologia – 2 lata

5 lat

48.

Nefrologia dziecięca

Pediatria – 3 lata

Nefrologia dziecięca – 2 lata

5 lat

49.

Neonatologia

Pediatria – 3 lata

Neonatologia – 2 lata

5 lat

50.

Neurochirurgia

Neurochirurgia – 6 lat

6 lat

51.

Neurologia

Neurologia – 5 lat

5 lat

52.

Neurologia dziecięca

Neurologia dziecięca – 5 lat

5 lat

53.

Neuropatologia

Patomorfologia – 3 lata

Neuropatologia – 2 lata

5 lat

54.

Okulistyka

Okulistyka – 5 lat

5 lat

55.

Onkologia

i hematologia dziecięca

Pediatria – 3 lata

Onkologia

i hematologia dziecięca – 3 lata

6 lat

56.

Onkologia kliniczna

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Onkologia kliniczna – 3 lata

6 lat

57.

Ortopedia

i traumatologia narządu ruchu

Ortopedia

i traumatologia narządu ruchu – 6 lat

 

6 lat

 

58.

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia – 2 lata

 

Otorynolaryngologia – 4 lata

6 lat

59.

Otorynolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia – 2 lata

Otorynolaryngologia dziecięca – 4 lata

 

6 lat

60.

Patomorfologia

Patomorfologia – 3 lata

Patomorfologia – 2 lata

5lat

61.

Pediatria

Pediatria – 3 lata

Pediatria – 2 lata

5 lat

62.

Pediatria metaboliczna

Pediatria – 3 lata

Pediatria metaboliczna – 2 lata

5 lat

63.

Perinatologia

Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie położnictwa

i ginekologii – 5 lat

Perinatologia – 2 lata

7 lat

64.

Położnictwo

i ginekologia

Położnictwo

i ginekologia – 5 lat

5 lat

65.

Psychiatria

Psychiatria – 5 lat

5 lat

66.

Psychiatria dzieci

i młodzieży

Psychiatria dzieci

i młodzieży – 5 lat

5 lat

67.

Radiologia

i diagnostyka obrazowa

Radiologia

i diagnostyka obrazowa – 5 lat

5 lat

68.

Radioterapia onkologiczna

Radioterapia onkologiczna – 5 lat

5 lat

69.

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna – 5 lat

5 lat

70.

Reumatologia

Choroby wewnętrzne – 3 lata

 

 

 

 

 

 

Reumatologia – 2 lata

5 lat

71.

Seksuologia

Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie

chorób wewnętrznych

neurologii,

położnictwa

i ginekologii, psychiatrii lub psychiatrii dzieci

i młodzieży – 5 lat

Seksuologia – 2 lata

7 lat

72.

Toksykologia kliniczna

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Toksykologia kliniczna – 2 lata

5 lat

73.

Transfuzjologia kliniczna

Choroby wewnętrzne – 3 lata

Transfuzjologia kliniczna – 2 lata

 

5 lat

74.

Transplantologia kliniczna

Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie:

anestezjologii

i intensywnej terapii,

chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej,

chirurgii klatki

piersiowej,

chorób

wewnętrznych,

chorób zakaźnych,

hematologii,

kardiochirurgii,

kardiologii,

kardiologii

dziecięcej,

nefrologii,

nefrologii

dziecięcej,

onkologii

i hematologii 

dziecięcej,

pediatrii,

urologii,

urologii dziecięcej – 5–8 lat

Transplantologia kliniczna – 2 lata

7–10 lat

75.

Urologia

Urologia – 6 lat

6 lat

76.

Urologia dziecięca

Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub urologii – 6 lat

Urologia dziecięca – 2 lata

8 lat

77.

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – 4 lata

 

 

 

 

4 lata

 

II. Wykaz specjalizacji lekarsko–dentystycznych

1.

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna – 4 lata

 

4 lata

2.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa – 6 lat

6 lat

3.

Ortodoncja

Ortodoncja – 3 lata

3 lata

4.

Periodontologia

Periodontologia – 3 lata

3 lata

5.

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna – 3 lata

3 lata

6.

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca – 3 lata

3 lata

7.

Stomatologia zachowawcza

z endodoncją

Stomatologia zachowawcza

z endodoncją – 3 lata

3 lata

8.

Epidemiologia

Epidemiologia – 4 lata

4 lata

9.

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – 4 lata

4 lata

liczba wejść: 80276