Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalności

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzi

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni moduł podstawowy

 

I. Wykaz specjalizacji lekarskich

Lp.

 

 Specjalizacje,

w których lekarz może uzyskać tytuł specjalisty

 

 Specjalizacje,

w których lekarz posiada specjalizację

I stopnia

 

 Specjalizacje, w których lekarz posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny

Moduł podstawowy, który lekarz zrealizował

i zaliczył

1

 2

 3

 4

5

1.

Alergologia

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Dermatologia

  i wenerologia

Otolaryngologia

Otorynolaryngologia

Pediatria

Otorynolaryngologia

Pediatria

2.

 

Anestezjologia

i intensywna terapia

Anestezjologia

  i intensywna terapia

 

3.

Angiologia

Chirurgia naczyniowa

Choroby wewnętrzne

4.

 

Audiologia i foniatria

 

Laryngologia

Otolaryngologia

 

Audiologia

Foniatria

Laryngologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia

  dziecięca

5.

Balneologia

i medycyna fizykalna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Alergologia

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby wewnętrzne

Dermatologia

  i wenerologia

Kardiochirurgia

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Neurologia

Neurologia dziecięca

Neurochirurgia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

  narządu ruchu

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia

  dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Rehabilitacja medyczna

Reumatologia

Reumatologia dziecięca

Urologia

Urologia dziecięca

Chirurgia ogólna

Otorynolaryngologia

Pediatria

6.

 

Chirurgia dziecięca

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

7.

Chirurgia klatki

piersiowej

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

8.

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

9.

 

Chirurgia ogólna

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia onkologiczna

10.

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

11.

 

Chirurgia plastyczna

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

12.

 

Chirurgia szczękowo-

twarzowa

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Otolaryngologia

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Otolaryngologia

Otorynolaryngologia

Chirurgia ogólna

Otorynolaryngologia

13.

Choroby płuc

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

14.

Choroby płuc dzieci

Choroby płuc

Pediatria

Choroby płuc

Pediatria

15.

 

Choroby wewnętrzne

 

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Transfuzjologia

Choroby płuc

Transfuzjologia kliniczna

 

16.

 

Choroby zakaźne

 

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Medycyna ogólna

Pediatria

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

17.

 

Dermatologia

i wenerologia

Dermatologia

  i wenerologia

 

18.

Diabetologia

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Pediatria

19.

 

Diagnostyka

laboratoryjna

 

Analityka kliniczna

Diagnostyka laboratoryjna

Farmakologia

Toksykologia

Farmakologia

Farmakologia kliniczna

Toksykologia

Toksykologia kliniczna

20.

Endokrynologia

Choroby wewnętrzne

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Położnictwo i ginekologia

21.

Endokrynologia ginekologiczna

i rozrodczość

Położnictwo i ginekologia

22.

Endokrynologia

i diabetologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

23.

 

Epidemiologia

 

Wszystkie specjalizacje

lekarskie

Wszystkie specjalizacje

lekarskie

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Otorynolaryngologia

Pediatria

24.

Farmakologia kliniczna

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Chemioterapia

  nowotworów

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby zakaźne

Farmakologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Onkologia kliniczna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci

  i młodzieży

25.

Gastroenterologia

Choroby wewnętrzne

 

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

26.

Gastroenterologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

27.

 

Genetyka kliniczna

 

Choroby wewnętrzne

Neurologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Choroby wewnętrzne

Neurologia

Neurologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Choroby wewnętrzne

Pediatria

28.

Geriatria

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Medycyna rodzinna

Neurologia

29.

Ginekologia onkologiczna

Położnictwo i ginekologia

30.

Hematologia

Choroby wewnętrzne

31.

Hipertensjologia

Choroby wewnętrzne

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Nefrologia

Nefrologia dziecięca

Pediatria

32.

Immunologia kliniczna

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia

   i wenerologia

Onkologia kliniczna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Pediatria

33.

Intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Nefrologia

Nefrologia dziecięca

Neonatologia

Neurochirurgia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Pediatria

Toksykologia kliniczna

34.

 

Kardiochirurgia

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

35.

Kardiologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

36.

Kardiologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

37.

Medycyna lotnicza

Choroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Medycyna transportu

38.

Medycyna morska

i tropikalna

Choroby wewnętrzne

Medycyna morska

   i tropikalna

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Medycyna transportu

39.

 

Medycyna nuklearna

 

Choroby wewnętrzne

Medycyna nuklearna

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

 

Choroby wewnętrzne

Pediatria

40.

Medycyna paliatywna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Audiologia

Audiologia i foniatria

Balneoklimatologia

  i medycyna fizykalna

Balneologia i medycyna

  fizykalna

Chemioterapia

  nowotworów

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki

  piersiowej

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Chirurgia szczękowa

Chirurgia szczękowo-

  twarzowa

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia

  i wenerologia

Farmakologia kliniczna

Foniatria

Geriatria

Kardiochirurgia

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Medycyna lotnicza

Medycyna morska

  i tropikalna

Medycyna nuklearna

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Medycyna sportowa

Medycyna transportu

Neonatologia

Neurochirurgia

Neurochirurgia

  i neurotraumatologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Okulistyka

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

  narządu ruchu

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia

  dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci

  i młodzieży

Radioterapia

  onkologiczna

Rehabilitacja medyczna

Reumatologia

Reumatologia dziecięca

Seksuologia

Transfuzjologia kliniczna

Urologia

Urologia dziecięca

Pediatria

41.

 

Medycyna pracy

 

Choroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna morska

  i tropikalna

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna morska

  i tropikalna

Medycyna ogólna

Medycyna rodzinna

Medycyna sportowa

Medycyna transportu

42.

 

Medycyna ratunkowa

 

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

 

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

  narządu ruchu

Pediatria

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

43.

 

Medycyna rodzinna

 

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

 

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

44.

 

Medycyna sądowa

 

Medycyna sądowa

Patomorfologia

Patomorfologia

 

Patomorfologia

45.

Medycyna sportowa

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Medycyna rodzinna

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

  narządu ruchu

Pediatria

Rehabilitacja medyczna

Chirurgia ogólna

Pediatria

46.

Mikrobiologia lekarska

Mikrobiologia

 

47.

Nefrologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

48.

Nefrologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

49.

Neonatologia

Pediatria

Pediatria

50.

 

Neurochirurgia

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Neurochirurgia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

 

Chirurgia ogólna

 

51.

Neurologia

Neurologia

 

 

 

52.

Neurologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

Psychiatria dzieci

  i młodzieży

Neurologia

Pediatria

53.

Neuropatologia

Neurologia

Patomorfologia

Neurologia

Patomorfologia

54.

Okulistyka

Okulistyka

55.

Onkologia

i hematologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

56.

 

Onkologia kliniczna

 

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Radioterapia onkologiczna

 

Chemioterapia

   nowotworów

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Radioterapia onkologiczna

Pediatria

 

57.

 

Ortopedia

i traumatologia

narządu ruchu

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Ortopedia i traumatologia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

 

Chirurgia ogólna

 

58.

Otorynolaryngologia

Laryngologia

Otolaryngologia

59.

Otorynolaryngologia dziecięca

Laryngologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia

Otorynolaryngologia

60.

 

Patomorfologia

Patomorfologia

Medycyna sądowa

Medycyna sądowa

Neuropatologia

61.

Pediatria

Pediatria

Neonatologia

Neurologia dziecięca

62.

Pediatria metaboliczna

Pediatria

Pediatria

63.

Perinatologia

Położnictwo i ginekologia

64.

 

Położnictwo

i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

 

 

65.

 

Psychiatria

 

Psychiatria

Psychiatria dzieci

  i młodzieży

Psychiatria dzieci

  i młodzieży

 

66.

 

Psychiatria dzieci

i młodzieży

 

Psychiatria

Psychiatria dzieci

  i młodzieży

Psychiatria

Neurologia dziecięca

67.

 

Radiologia

i diagnostyka obrazowa

Radiodiagnostyka

 

68.

 

Radioterapia

onkologiczna

Radioterapia

  onkologiczna

 

69.

 

Rehabilitacja medyczna

 

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Neurologia

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

Rehabilitacja ogólna

Rehabilitacja medyczna

Choroby wewnętrzne

Chirurgia dziecięca

Medycyna pracy

Medycyna sportowa

Neurologia

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

  narządu ruchu

Pediatria

 

70.

Reumatologia

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Pediatria

71.

Seksuologia

Choroby wewnętrzne

Neurologia

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci

  i młodzieży

72.

Toksykologia kliniczna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Pediatria

Toksykologia

Pediatria

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfuzjologia

kliniczna

 

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Analityka kliniczna

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Diagnostyka laboratoryjna

Dermatologia

  i wenerologia

Medycyna pracy

Mikrobiologia

Neurochirurgia

Neurologia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

Transfuzjologia

 

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Diagnostyka laboratoryjna

Dermatologia

  i wenerologia

Kardiochirurgia

Kardiologia

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Mikrobiologia

Mikrobiologia lekarska

Neurochirurgia

Neurochirurgia

  i neurotraumatologia

Neurologia

Okulistyka

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

  narządu ruchu

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia

  dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

Urologia

Chirurgia ogólna

Otorynolaryngologia

Pediatria

74.

Transplantologia kliniczna

Anestezjologia

  i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia klatki piersiowej

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Hematologia

Kardiochirurgia

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Nefrologia

Nefrologia dziecięca

Onkologia i hematologia

  dziecięca

Pediatria

Urologia

Urologia dziecięca

75.

 

Urologia

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

76.

Urologia dziecięca

Chirurgia dziecięca

Urologia

77.

 

Zdrowie publiczne

 

Wszystkie specjalizacje

lekarskie

Wszystkie specjalizacje

lekarskie

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Otorynolaryngologia

Pediatria

 

II. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych

 

1.

Chirurgia

stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

2.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

3.

 

Ortodoncja

 

Stomatologia ogólna

 

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

4.

 

Periodontologia

 

Chirurgia stomatologiczna

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

5.

 

Protetyka

stomatologiczna

Stomatologia ogólna

 

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

6.

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

7.

 

Stomatologia

zachowawcza

z endodoncją

Stomatologia ogólna

 

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

8.

Epidemiologia

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

9.

Zdrowie publiczne

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

 

liczba wejść: 59894