Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Komentarz dotyczący egzaminu z języka obcego

Sprawdzian w zakresie znajomości języka obcego
- obowiązuje lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 113, poz. 658), tj. lekarzy zakwalifikowanych do postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2011 r. (włącznie);
- w przypadku braku wpisu w Karcie,  zaświadczenie wydane przez Studium Języków Obcych AM.                                                    

 

liczba wejść: 7567