Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Informacja dotycząca skrócenia stażu

Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania lekarzowi przez Ministra Zdrowia staży lub kursów szkoleniowych za równorzędne ze zrealizowaniem programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu odbywania specjalizacji.

liczba wejść: 9332