W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Lekarze

Lekarze

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNYCH  KART  SPECJALIZACJI  (EKS)

Szanowni Państwo,

Zwracamy Państwa uwagę, że System Monitorowania Kształcenia (SMK) umożliwia skierowanie lekarza na szkolenie specjalizacyjne do dedykowanego dla danej specjalizacji modułu podstawowego. Elektroniczna Karta Specjalizacji powinna  zostać przekierowana w SMK do jednostki szkolącej posiadającej akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie zgodnej z dziedziną modułu podstawowego (dotyczy to również sytuacji gdy moduł jest realizowany w innym oddziale/klinice tego samego szpitala).

W czasie odbywania modułu podstawowego funkcję kierownika specjalizacji pełni odpowiednio lekarz wyznaczony przez kierownika jednostki akredytowanej, w której lekarz odbywa moduł podstawowy Lekarz wyznaczony przez kierownika jednostki akredytowanej potwierdza w EKS odbycie modułu podstawowego zgodnie z programem specjalizacji, ponadto potwierdza w EKS lekarza w trakcie specjalizacji uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych, które odbywa się w ramach modułu podstawowego.

Ze względu na trudności organizacyjne jednostek szkolących w okresie pandemii, proces ten mógł być utrudniony, jednak ze względu na obowiązujące przepisy musi być stosowany ponieważ realizacja elementów z modułu podstawowego w jednostce nieposiadającej akredytacji dla tej dziedziny uniemożliwi zaliczenie tych elementów.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 maja 2023 r.    w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów § 15. 2.

 

 

 

Podręczniki i instrukcje dla użytkowników SMK dostępne są na stronie CEZ:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-ksztalcenia;

 

 

liczba wejść: 508648