Aktualnie znajdujesz się na:

Lekarze

Lekarze

Zasady bezpośredniej obsługi w Oddziale Wyższych Kadr Medycznych: Lekarze/ lekarze dentyści (inne zawody medyczne) , którzy w związku z przystąpieniem do PES  chcą złożyć dokumentację z przebiegu specjalizacji osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim bezpośrednio u pracownika Oddziału Wyższych  Kadr Medycznych, proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr tel.071/340 66 19, 0 71/ 340 66 36, 0 71/340 62 83 i , w celu umówienia wizyty w danym dniu i o danej godzinie. Pozostałe osoby proszone są o przesyłanie dokumentacji pocztą.
liczba wejść: 444900