Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultanci Wojewódzcy w Ochronie Zdrowia

Konsultanci Wojewódzcy w Ochronie Zdrowia - Informacje ogólne

Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia pełnią kluczową rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa medycznego mieszkańcom całego regionu, są organem doradczym Wojewody, wykonują zadania opiniodawcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, a także prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Wojewoda powołuje konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

Ważne terminy

  1. Do dnia 15 lutego każdego roku konsultant wojewódzki składa roczny raport z działalności za miniony rok.
  2. Do dnia 5 lipca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania. 
  3. Do dnia 15 grudnia sprawozdanie za II półrocze oraz  rachunek za wykonane zadania.
  4. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia jakiekolwiek zmiany stanu faktycznego przedstawionego w poprzednim oświadczeniu, o którym mowa w art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, konsultanci mają obowiązek złożenia kolejnego oświadczenia uwzględniającego wyżej wymienione zmiany.
  5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania korzyści, o której mowa w art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, konsultanci maja obowiazek zlozenia oświdczenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich.

MATERIAŁY

liczba wejść: 135