Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty

Miej to z głowy- Ocena kondycji psychicznej

O projekcie Ocena Kondycji Psychicznej

Projekt „Ocena kondycji psychicznej” jest finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2014–2020 (cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa).

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Kwota dofinasowania 2 859 398,65 zł

Numer Umowy6/3/1.3/npz/20017/3251/1285 z dnia 17 listopada 2017 r.

W ramach projektu dostarczamy Państwu:

  • narzędzia do samodzielnej weryfikacji Państwa kondycji psychicznej;
  • wiedzy na temat profilaktyki związanej z zaburzenia i chorobami psychicznymi;
  • informacji, gdzie i jak szukać pomocy w przypadku, gdy pojawi się zagrożenie Państwa zdrowia psychicznego.

Prezentujemy także sposoby profilaktyki dotyczące zaburzeń i chorób psychicznych. Koncentrujemy się na tych chorobach, które najczęściej dotykają nas jako społeczeństwo. Staramy się również podpowiedzieć, co zrobić, jeżeli zauważą Państwo u siebie lub swoich bliskich (w rodzinie, pracy, wśród znajomych i przyjaciół) niepokojące objawy, które mogą wskazywać na wystąpienie zaburzeń lub chorób psychicznych.

Nasz projekt jest skierowany do następujących grup zawodowych, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję:

  • pracownicy administracji,
  • nauczyciele i inni pracownicy edukacji,
  • pracownicy służb mundurowych,
  • pracownicy opieki zdrowotnej,
liczba wejść: 1344