Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

( do 1 października 2017r.)

Pacjent w przypadku pogorszenia stanu zdrowia winien trafić w pierwszej kolejności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a poza godzinami jego pracy oraz w dni wolne od pracy  - do świadczeniodawcy realizującego świadczenia  w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia świadczenia pomocy doraźnej realizowane są przez zespoły ratownictwa medycznego.

Pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ma praco do korzystania całodobowo z pomocy szpitalnych oddziałów ratunkowych lub izb przyjęć, z których może zostać przekazany do oddziału szpitalnego. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego

skierowania. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu: www.nfz-wroclaw.pl

lub pod numerami telefonów: 71/79-79-100, 71/79-79-101.

liczba wejść: 2706