Aktualnie znajdujesz się na:

Inne zawody medyczne

starszy specjalista Małgorzata Piwowarczyk, starszy specjalista Magdalena Lewandowska tel. 71/340 66 36, mail: ksztalcenie@duw.pl;

Rozpoczęcie specjalizacji

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 01 czerwca 2019 r. - 30 czerwca 2019 r. - PSYCHOLOGIA KLINICZNA         

       Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

 

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji polega na:

- założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  w celu dokonywania czynności w tym systemie 

- potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się w pok. 0129 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wraz z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.

- złożeniu elektronicznego wniosku o rozpoczęcie specjalizacji za pomocą SMK

 

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK
 • załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
 • dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
 • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podst. art. 46 pkt 3 ustawy.
   

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną  złożonych dokumentów
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych

Pliki do pobrania

liczba wejść: 6813