Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego

Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny

Anna Malinowska
tel.: 71 340 65 16
faks: 71 340 66 37

 a.malinowska@duw.pl


Audytor Wewnętrzny

Małgorzata Paczkowska
tel.: 71 340 68 24


Audytor Wewnętrzny

Oliwia Heine
tel.: 71 340 68 24 

 

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy prowadzenie audytu wewnętrznego, którego celem jest wspieranie kierownika Urzędu w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, w szczególności dotyczącą adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli, oraz czynności doradcze.

liczba wejść: 20197