Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Kontakt

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Oddział Koordynacji Świadczeń

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

nr tel. 71 701 17 17

Formularz kontaktowy

 

Kierownik Oddziału

Rafał Łukaczyk

Zastępca Kierownika Oddziału

Alicja Noga

 

 

Wszelkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań, dostępne w systemie elektronicznym do obsługi świadczeń,  można uzyskać pod numerem 71 701 17 17

godziny:   

poniedziałek   8:30 - 11:30

wtorek   8:30 - 11:30

środa   8:30 - 11:30

czwartek   8:30 - 11:30

piątek   8:30 - 11:30

 

Kontakt z Oddziałem Koordynacji Świadczeń  odbywa się również z  wykorzystaniem korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Druki papierowe z serii E400

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 • przedstawicielem Administratora jest: nie wyznaczono przedstawiciela administratora;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego.
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j: Dz. U. z 2023 r. poz. 390), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 810);
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych odbiorców niż upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej: Krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozstrzygnięcie uprawnień do świadczeń;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

liczba wejść: 96927