Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Koordynacji Świadczeń

Oddział Koordynacji Świadczeń

 

Kierownik Oddziału

Rafał Łukaczyk

Zastępca Kierownika Oddziału

Alicja Noga

 

 

Wszelkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań, dostępne w systemie elektronicznym do obsługi świadczeń,  można uzyskać pod numerem 71 701 17 17

godziny:   

poniedziałek   8:30 - 11:30                        
wtorek   8:30 - 11:30      
środa    8:30 - 11:30  
czwartek   8:30 - 11:30
piątek   8:30 - 11:30                  

 

Kontakt z Oddziałem Koordynacji Świadczeń  odbywa się również z  wykorzystaniem korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Druki papierowe z serii E400

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:
  • ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
  • ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego podlegających zwrotowi;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zastosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego;
 3. współpraca z urzędami skarbowymi oraz gminami w zakresie koniecznym do dochodzenia należności;
 4. prowadzenie ewidencji należności z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych;
 5. współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w celu:
  • uzyskania informacji niezbędnych do ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na podstawie prawa polskiego;
  • wymiany i przekazywania informacji z zakresu koordynacji systemu świadczeń rodzinnych, w przypadku osób przemieszczających się w granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii;
 6. sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Oddziału.
liczba wejść: 47428