Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dyrektor  Wydziału

 Iwona Drelichowska-Stopa

Zastępca Dyrektora

Danuta Zawilla

Sekretariat: p. 0114
tel.: 71 340 67 86
faks:  71 340 63 89 
e-mail: ps@duw.pl

liczba wejść: 173500