Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko do spraw Szkoleń oraz Współpracy Instytucjonalnej

Samodzielne Stanowisko do spraw Szkoleń oraz Współpracy Instytucjonalnej

Główny Specjalista
Bogdan Puzyniak

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Samodzielnego Stanowiska do spraw Szkoleń oraz Współpracy Instytucjonalnej należy:
1) szkolenie nowych pracowników na stanowiskach merytorycznych;
2) doradzanie w sprawach postępowań dotyczących legalizacji pobytu i pracy;
3) informowanie pracowników o zmianach przepisów prawnych i opracowywanie skutków tych zmian;
4) wspomaganie kierowników oddziałów legalizacji pobytu w podpisywaniu decyzji;
5) uczestnictwo w pracach Wydziału w zakresie inicjowania zmian prawnych i organizacyjnych;
6) uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wydział.

liczba wejść: 1060