Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

We Wrocławiu można złożyć wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny przy ul. Dąbrowskiego 11/2 w dni robocze w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30, we wtorek 10.00-15.30.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: rodzina.gov.pl

liczba wejść: 3471