Aktualnie znajdujesz się na:

Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody ds Nadzoru i Doradztwa

Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody ds Nadzoru i Doradztwa

Radca Wojewody

 

Zadania:

  1. Nadzór i doradztwo w zakresie postepowań administracyjnych w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie - z upoważnienia Wojewody -decyzji w tym zakresie.
  2. Nadzór i doradztwo w zakresie postepowań administracyjnych w sprawach z zakresu organu administracji architektoniczno-budowlanej w II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych oraz wydawanie - z upoważnienia Wojewody - decyzji w tym zakresie.
  3. Nadzór i doradztwo w zakresie postepowań administracyjnych w sprawach o wymierzenie kary za nieterminowe wydawanie przez gminy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie - z upoważnienia Wojewody - postanowień w tym zakresie.
liczba wejść: 5215