OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oddziały Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oddział zamiejscowy zajmuje się sprawami z zakresu działania Oddziału Planowania Przestrzennego.


 

Zadania:

  1. Zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
  2. Uzgadnianie projektów planów oraz studium w zakresie zgodności z ustaleniami programów rządowych.
  3. Przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do uchwał o przystąpieniu do sporządzenia lub uchwaleniu studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
  4. Przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwały sejmiku województwa o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
liczba wejść: 19151