Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Kontroli Finansowej

Oddział Kontroli Finansowej

Kierownik Oddziału:

Anna Rosiecka

tel.: 71 340 66 71

Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie kontroli finansowych w zakresie przewidzianym postanowieniami ustawy o finansach publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie, w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz w innych podmiotach wskazanych przez resortowe ministerstwa.
  2. Koordynowanie - w przypadku wyznaczenia Wydziału Finansów i Budżetu jako wydziału wiodącego w realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, sformułowanych po kontroli wykonania budżetu województwa dolnośląskiego za poszczególne lata – prac związanych z przygotowywaniem materiałów wymagających współpracy innych wydziałów i jednostek organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zaleceń pokontrolnych, opracowywanie projektów odpowiedzi oraz prowadzenie korespondencji służbowej w zakresie postępu w realizacji zaleceń pokontrolnych.
  3. Sporządzanie kwartalnych oraz rocznych informacji o działalności kontrolnej Oddziału oraz przygotowywanie w ramach nadzoru sprawowanego w imieniu Wojewody Dolnośląskiego jako dysponenta części budżetowej – na podstawie wyników kontroli własnych i zewnętrznych organów kontroli - ogólnych wniosków wskazujących obszary ryzyka oraz zaleceń mających na celu eliminowanie nieprawidłowości (wystąpień dyscyplinujących), kierowanych do jednostek dysponujących środkami publicznymi.


Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.
 

liczba wejść: 20625