Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

OGŁOSZENIE

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnosląskim jest możliwy osobiście lub pod numerami telefonów:

71/340-69-56

71/340-69-59

71/340-62-45

71/340-69-55

 

oraz poprzez skrzynkę e-mail:  wzon.wroclaw@duw.pl

adres skrzynki ePUAP: /req49xn18v/skrytka

 

Godziny pracy:

08:00 - 16:00

 

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnosląskim w sprawie ustalenia potrzeby poziomu wsparcia pod numerami telefonu:

71  / 340-68-06

71 / 340-67-71

71 / 340-67-65

71 / 340-67-40

 

Adres mailowy, pod który można kierować pytania dotyczące ustalenia potrzeby poziomu wsparcia:

wsparcie.wzon@duw.pl      

 

NA TEN ADRES PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ WNIOSKÓW I KWESTIONARIUSZY SAMOOCENY.

 

WNIOSEK, KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY, UPOWAŻNIENIE / PEŁNOMOCNOSTWO, KOPIĘ WAŻNEGO ORZECZENIA NALEŻY WYSŁAĆ:

- platformą EMPATIA

- EPUaP

- Poczta Polska

 

Godziny urzędowania:

Obsługa klienta realizowana jest w godzinach:

10:00 - 14:00

Wizyta osobista w celu złożenia dokumentów, tec. poza powyższymi godzinami jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Wnioski papierowe można skłądać osobiście w godzinach:

10:00 - 14:00

 

Ogólne wytyczne związane z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującegow Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu są udostępnione na stronie głównej Urzędu.

 

INFORMACJA

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje, że na mocy obowiązującego prawa wszystkie orzeczenia których termin wazności upływał po dniu 5 sierpnia  2023 r., ale nie później niż do dnia 30 września  2024 r. ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO DNIA 30.09.2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O POZIOMIE POTRZEBY WSPARCIA MOŻNA ZŁOŻYĆ DOPIERO OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R.

 

 

 

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429).

Po dniu 1 stycznia 2024 r. będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie poziomu koniecznego wsparcia przez osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kwestionariusz samooceny (wypełniony osobiście - ręcznie przez wnioskodawcę) trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

 

DRUK WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA (WERSYJA EDYTOWALNA) oraz Kwestionariusz samooceny (wypełnia tylko wnioskodawca)

https://duw.pl/download/1/50055/PPWWniosek.docx

https://duw.pl/download/1/50056/PPW-KKwestionariusz.docx

 

DRUK WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA (WERSYJA EDYTOWALNA) oraz Kwestionariusz samooceny (wypełnia tylko wnioskodawca) - pdf

- do pobrania  U DOŁU STRONY

 

 

Przykładowe wzory wypełnienia wniosku o wydanie decyzji o potrzebie poziomu wsparcia.

Wzór 1 WNIOSEK WYPEŁNIONY PRZEZ ZAINTERESOWANEGO