W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Komunikacji Społecznej

Oddział Komunikacji Społecznej

Bartosz Wojciechowski - Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego

pok. 1206

tel. 71 340 65 90

b.wojciechowski@duw.pl

 

Adres e-mail Oddziału 

bp@duw.pl

 

 

Zadania Oddziału Komunikacji Społecznej:

 1. organizowanie kontaktów Wojewody i Wicewojewody z parlamentarzystami, organami samorządów terytorialnych oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego;
 2. współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami administracji niezespolonej;
 3. podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji funkcjonowania zespolonych służb, straży i inspekcji;
 4. podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów;
 5. koordynacja przepływu informacji między organami centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 6. obsługa Wojewody i Wicewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach Konwentu Wojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze administracji publicznej;
 7. przygotowywanie oraz przekazywanie do mediów informacji dotyczących pracy Wojewody, Wicewojewody i Urzędu;
 8. przygotowywanie bieżących zapowiedzi wydarzeń dla mediów
 9. kompleksowa obsługa dziennikarzy;
 10. obsługa Wojewody, Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego i dyrektorów w zakresie:
 • organizowania konferencji i wydarzeń prasowych,
 • organizowania udziału Wojewody i Wicewojewody oraz przedstawicieli Urzędu w audycjach radiowych i telewizyjnych,
 • przekazywanie na bieżąco Wojewodzie i Wicewojewodzie informacji prasowych dotyczących województwa;
 1. wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
 2. monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz portali.
liczba wejść: 6213