Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Biuro Wojewody

Biuro Wojewody

 Dyrektor Biura Wojewody
Grzegorz Kowal

Sekretariat Dyrektora Biura Wojewody

p. 1207

tel.: 71 340 63 95
faks: 71 340 63 11

e-mail: bw@duw.pl

liczba wejść: 81791