Aktualnie znajdujesz się na:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zadania określone w ar. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

Wojewoda Dolnośląski wykonuje przy pomocy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

oraz funkcjonującego w strukturze Wydziału

Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

.

liczba wejść: 9357