Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Unia Europejska - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Biuro Wsparcia Uchodźców z Ukrainy w ramach projektu Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II

Projekt Wojewody Dolnośląskiego nr 2/14-2022/OG-FAMI realizowany był od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W ramach projektu nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II" w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje Biuro Wsparcia Uchodźców z Ukrainy, skierowane do obywateli Ukrainy i innych krajów trzecich, którzy wjechali do Polski w wyniku działań zbrojnych na terenie tego kraju oraz pozostałych obywateli państw trzecich.

W ramach biura funkcjonował:

• Punkt Informacyjno-Doradczy - usługa zakończona z dniem 31 grudnia 2023 r.

Usługa Punktu Informacyjno-Doradczego jest całkowicie darmowa i oferuje obywatelom państw trzeiech pomoc w zakresie: wypełniania wniosków pobytowych, konsultacji w sprawie legalizacji pobytu, interpretacji pism od Wojewody Dolnośląskiego oraz zapisu na bezpłatne porady prawne.
 
  • Wrocław
Punkt informacyjno-doradczy oraz Punkt informacyjny - legalizacja pobytu (Ukraina - uchodźca) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30

 

  • Legnica
Punkt informacyjno-doradczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (Sala obsługi klienta)
  • Jelenia Góra
Punkt informacyjno-doradczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (Sala obsługi klienta)
 
 
Do informacji pobiera się bilet z biletomatów znajdujących się na Salach Obsługi Klienta A. W celu uzyskania informacji należy podejść z wywołanym na monitorze przez pracownika obsługi biletem, przedstawić dokument potwierdzający status pobytu cudzoziemca w Polsce oraz wypełnić ankietę uczestnika projektu.
Obywatele Ukrainy, którzy są objęci ochroną czasową w Polsce i którzy posiadają nadany status UKR mogą sprawdzić przygotowane dokumenty do złożenia w punkcie informacyjnym "0". Obowiązuję wcześniejsza rezerwacja wizyty na stronie rezerwacje.duw.pl.
 
Punkty informacyjno-doradcze dla uchodźców z Ukrainy i obywateli państw trzecich nie udzielają informacji dotyczących procedur wewnętrznych poszczególnych wydziałów oraz statusów spraw prowadzonych przez urząd.
 

• Doradztwo Prawne - usługa zakończona w listopadzie 2023 r.

Nieodpłatna porada prawna w szczególności z zakresu prawa imigracyjnego, prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, pomocy społecznej, prawa lokalowego. Porady udzielane są podczas bezpośredniego spotkania, drogą telefoniczną oraz poprzez Internet.
 
  • Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu od wtorku do środy od godziny 9:00 do godziny 13:00
  • Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy - 2-3 razy w miesiącu.
  • Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze - 2-3 razy w miesiącu.
Zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się w punktach informacyjno-doradczych. Zapraszamy do zapisów. Możliwe są również konsultacje prawne telefoniczne, mailowe bądź wideorozmowy. Szczegóły uzyskają Państwo zgłaszając się osobiście do punktów informacyjnych.
 

• Infolinia - usługa zakończona z dniem 31 grudnia 2023 r.

Infolinia odpowiadająca na pytania klientów (Obywatele Państw Trzecich a w szczególności osoby szukające w Polsce schronienia przed wojną na Ukrainie) dotyczących kryzysu migracyjnego wywołanego wojną na Ukrainie, oferty Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy, legalizacji pobytu i pracy w Polsce, uzyskania informacji o stanie sprawy złożonego wniosku. Informacje o stanie sprawy złozonego wniosku udzielane są na podstawie portalu przybysz.duw.pl oraz SI Pobyt.

Kontakt z Infolinią pod nr 71 701 11 00 lub mailowo: infoopt@duw.pl
 

• Soboty Informacyjne - usługa zakończona w grudniu 2023 r.

Wydarzenie cykliczne zorganizowane z myślą o osobach nie mogących w dzień powszedni pojawić się w urzędzie, podczas których będzie możliwe zrealizowanie usług w zakresie: pomocy w legalizacji pobytu, uzyskanie informacji o statusie sprawy, uzyskanie numeru PIO swojej sprawy po potwierdzeniu tożsamości, złożenie załączników do sprawy w toku z możliwością potiwerdzenia ich zgodności z oryginałem.
Do informacji nie jest konieczna rezerwacja wizyty. W celu uzyskania informacji należy przedstawić dokument potwierdzający status pobytu Cudzoziemca w Polsce oraz wypełnić ankietę uczestnika projektu.
Więcej szczegółów uzyskasz w punkcie informacyjnym lub poprzez kontakt z infolinią urzędu: telefon 71 701 11 00.
 

• Wieczory Informacyjne - usługa zakończona w grudniu 2023 r.

Cykliczne wydarzenia organizowane w wybrane wtorki i środy w miesiącu w godzinach poza standardową obsługą klienta, to jest od godziny 16:00 do godziny 18:00. Podczas wieczorów informacyjnych obywatele państw trzecich mogą odebrać gotową do odbioru kartę pobytu. Cudzoziemcy mogą również uzyskać ogólne informacje z zakresu legalizacji pobytu, zapytać czy karta pobytu jest już gotowa do odbioru, uzyskać nr PIO w celu sprawdzenia statusu sprawy złożonego wniosku (pracownik informacji uzyskuje informacje z portalu przybysz.duw.pl), a także złożyć dokumenty do sprawy w toku z możliwością potwierdzenia ich za zgodne z oryginałem.
W czasie organizowanych wieczorów informacyjnych czynnych jest 5 stanowisk obsługi klienta na Sali Obsługi Klienta B. 3 stanowiska zajmują się wydawaniem kart pobytu na Sali B i 2 stanowiska zajmują się udzielaniem informacji na Sali A. Osoby zamierzające uczestniczyć w spotkaniu proszone są o wejście głównym wejściem do budynku. Pracownik ochrony pokieruje klienta na salę obsługi.
Od 11 lipca 2023 r. na odbiór karty pobytu obowiązują imienne rezerwacje internetowe na rezerwacje.duw.pl . Dopiero po okazaniu imiennej rezerwacji możliwym będzie uczestnictwo w wydarzeniu. Informacja pozostaje bez zmian. Bilety zostaną rozdane przez Koordynatora wydarzenia o godz. 16:00.
 
 

• Przysięgłe tłumaczenie dokumentów - usługa zakończona z dniem 31 sierpnia 2023 r.

Od maja 2023 r. do wyczerpania usługi (nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.) prowadzona jest usługa przysięgłego tłumaczenia dokumentów niezbędnych obywatelom państw trzecich w legalizacji, zatrudnieniu lub w innych procesach integracyjnych w Polsce. Oryginały dokumentów można przetłumaczyć z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na język polski.

Dokumenty należy złożyć osobiście w punkcie informacyjno-doradczym w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu lub w Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze i Legnicy. Warunkiem skorzystania ze wsparcia konieczna jest wcześniejsza rezerwacja wizyty na rezerwacje.duw.pl, okazanie ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt oraz wypełnienie ankiety uczestnika projektu, która będzie dostępna na stanowisku obsługi. Prosimy o dołączenie kopii paszportów/dokumentów do pozostawianych dokumentów do tłumaczenia w celu uniknięcia błędów związanych z transliteracją. Od osoby przyjmuje się maksymalnie 5 stron oryginałów dokumentów. Dokumenty będzie można pozostawić w punkcie informacyjnym tylko we własnym imieniu (wyjątkiem jest pozostawienie dokumentów małoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych).

W Delegaturach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz Legnicy można udać się z dokumentami do stanowiska informacyjnego uprzednio pobierając bilet z systemu „kolejkowicz” na „Punkt informacyjno - doradzczy FAMI”.

Uprzejmie informujemy o zakończeniu usługi tłumaczeń dokumentów. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie.

Wypoczynek integracyjny dla dzieci - usługa zakończona w 2023 r.

W ramach projektu zrealizowano tygodniowe ferie zimowe w górach i kolonie letnie nad morzem dla dzieci polskich i cudzoziemskich z wybranych szkół.

Wsparcie w wybranych szkołach podstawowych - usługa zakończona w czerwcu 2023 r.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone szkoły, do których uczęszcza największa liczba uczniów – obywateli państw trzecich, w tym w szczególności uchodźców z Ukrainy, należą do nich: Szkoła Podstawowa nr 2 w Legnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Walimiu,  Szkoła Podstawowa nr 7 w Jeleniej Górze, Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Głogowie. W ramach zajęć uczniowie biorą udział m.in. w zajęciach artystycznych, integracyjnych, kulinarnych, plastycznych, muzycznych, z języka polskiego oraz z  języka angielskiego, dodatkowo odbywają się wycieczki do teatru oraz opery. Zajęcia były realizowane do końca czerwca 2023 roku.

Projekt

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II.” jest złożony z wielu różnorodnych i kompleksowych działań, skierowanych do obywateli państw trzecich legalnie przebywających na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy, którzy dostali się do Polski po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę 24.02.2022, a także do społeczeństwa przyjmującego, w tym instytucji obsługujących cudzoziemców

Głównym celem Projektu Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku - Etap II jest wsparcie działań na poziomie województwa dolnośląskiego w zakresie przyjmowania oraz integracji obywateli Ukrainy i innych krajów trzecich, którzy wjechali do Polski w wyniku działań zbrojnych na terenie tego kraju oraz pozostałych obywateli państw trzecich. Integracja obywateli państw trzecich ze społeczeństwem polskim w projekcie jest rozumiana także jako proces legalizacji pobytu i pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

 
 
 
Bezpieczna przystań.
Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.
liczba wejść: 2781