Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0

Podstawowe informacje dotyczące projektu "System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0"

Nazwa projektu "System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0"

Cel projektu

Ryzyko i sytuacje kryzysowe / Zagrożenia – wczesne ostrzeganie i sytuacje kryzysowe

 

Cele strategiczne

  1. Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030.

        Cel szczegółowy III - Podniesienie sprawności realizacji zadań państwa poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych i zmianę sposobu działania stosownie do możliwości, jakie stwarza technologia.

      2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

         Cel. 4.2.2 Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).

      3. Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 - 2024

          Cel szczegółowy 2 - podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty.

 

  • Wnioskodawca - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Beneficjent - Wojewoda Dolnośląski (Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu)
  • Źródło finansowania   Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego)
  • Planowany okres realizacji projektu  do 30.04-2022 r.

W ramach systemu powstaną produkty:

  1. Aplikacja operacyjna
  2. Aplikacja treningowa
  3. Aplikacja testowa
  4. Portal Informacyjny
  5. Aplikacja OFFLINE

 

liczba wejść: 2538