Aktualnie znajdujesz się na:

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
W ramach projektu w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została utworzona platforma serwerowa, umożliwiająca pełną koordynację działań oraz wymianę informacji pomiędzy służbami reagowania w sytuacjach kryzysowych, z obszaru całego województwa dolnośląskiego.
Więcej informacji o projekcie: System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego

liczba wejść: 17132