Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wspólne rozwiązanie zarządzania kryzysowego i współpracy sił bezpieczeństwa w ramach fali uchodźczej osób z Ukrainy na granicy czesko-polskiej

Opis programu

PROJEKT WSPÓLNE ROZWIĄZANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I WSPÓŁPRACY SIŁ BEZPIECZEŃSTWA W RAMACH FALI UCHODŹCÓW Z UKRAINY NA GRANICY CZESKO-POLSKIEJ

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu we współpracy z Dyrekcją Generalną Straży Pożarnej Republiki Czeskiej w latach 2022-23 wziął udział w projekcie „Wspólne rozwiązanie zarządzania kryzysowego i współpracy sił bezpieczeństwa w ramach fali uchodźców z Ukrainy na granicy czesko-polskiej”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003267. W przedsięwzięciu uczestniczyło również 6 partnerów, przedstawicieli Komend Wojewódzkich Państwowych Straży Pożarnych RP oraz Republiki Czeskiej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A RCz – Polska
.

Celem projektu jest stworzenie systemowego i efektywnego narzędzia transgranicznej współpracy instytucji administracji publicznej oraz służb ratowniczych i straży pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i zarządzaniu kryzysowym na całej polsko-czeskiej granicy, w rozwiązywaniu problemów związanych z falą uchodźców obywateli Ukrainy lub w rozwiazywaniu podobnych nadzwyczajnych zdarzeń lub sytuacji kryzysowych.

W ramach projektu zakupiono sprzęt specjalistyczny, zrealizowano warsztaty szkoleniowe oraz ćwiczenia w różnych obszarach tematycznych.

Całkowity budżet projektu 1 053 112,00  EUR, w tym Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 18 396,00 EUR.

 

 

liczba wejść: 179