W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022

W dniu 7 stycznia 2022 r. na stronie Ministerstwa zostało zamieszczone Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach ww. Programu, którego celem głównym jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II         SAMOPOMOC

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2022 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności”) w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 848