Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Lista zmieniona Nr 1 do listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

         W dniu 3 października 2018 r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził Listę zmienioną Nr 1 do listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozowju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

liczba wejść: 1601