Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2021 r.

LISTA ZADAŃ ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA – 2021

W dniu 21 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2021 r.

Uwaga!

W celu podpisania umowy jednostki ujęte na Liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD zobowiązane są do niezwłocznego przedłożenia nw. załączników:

- numer rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu;

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Przesłanie dokumentów umożliwi sprawne i szybkie podpisanie umowy.

liczba wejść: 3079