Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Informacja MSWiA dotycząca dofinansowania zgłoszonych projektów na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaakceptowało dofinansowanie najwyżej ocenionych projektów zgłoszonych przez Wojewodów w ramach rezerwy celowej zabezpieczonej w 2020 roku na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

Poniżej przedstawiony jest wykaz projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z ww. rezerwy z obszaru województwa dolnośląskiego:

Lp. Nazwa projektu

Podmiot zgłaszający projekt

Kwota dofinansowana z Programu (zł)

1 „Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Miękinia”. Urząd Gminy Miękinia 99528
2 „Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w Dzierżoniowie”. Urząd Miejski w Dzierżoniowie 100000
3 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach”. Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 67000

 

liczba wejść: 252