Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

Program "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2019.

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2019.

O środki z programu „Pokonać bezdomność” ubiegać się mogą: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. 

Dofinansowanie można uzyskać w ramach 4 modułów. Moduł I to prowadzenie działań profilaktycznych. Moduł II to działania aktywizujące osoby bezdomne. Moduł III ma 2 cele: dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów oraz adaptację budynków na tworzenie nowych placówek dla osób bezdomnych. Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym to cel zawarty w module IV programu.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym") do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

 

liczba wejść: 3281