Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

"SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2017

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2017 r.

Zgodnie z pkt VIII.1. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  - Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2017 r., Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Beneficjentami (moduł 1 i 2 ) oraz wzory sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

wzór umowy - moduł I

wzór umowy - moduł II

wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł I

wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł II

sprawozdanie z trwałości zadania

 

Zgodnie z pkt VI.1  Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015 – 2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254), w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest,  do dnia 8 maja br. dostarczyć do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie o przyjęciu dotacji. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy k.bienko@duw.pl .

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior + EDYCJA 2017

 

 

liczba wejść: 4188