Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2018

Lista zmieniona Nr 2 do listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

 

         W dniu 3 września 2018 r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził Listę zmienioną Nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

 

liczba wejść: 1003