Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2018

Załączniki do Umowy

Załączniki do Umowy

 

Załącznik nr 2 – wzór: Plan składania wniosków o wypłatę dotacji,

Załącznik nr 3 – wzór: Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT,

Załącznik nr 4 – wzór: Powiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą,

Załącznik nr 5 – wzór: Wniosek o akceptację zmian w zakresie rzeczowym Zadania,

Załącznik nr 6 – wzór: Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa,

Załącznik nr 7 – wzór: Sprawozdanie końcowe z realizacji Zadania.

liczba wejść: 1719